Điều khoản sử dụng GAMEBAIDOITHUONG

Điều khoản sử dụng xác định những điều kiện ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Cụm từ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” ở đây được sử dụng để ám chỉ những người sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. gamebaidoithuong1.org khuyến khích bạn nghiên cứu và lưu giữ một bản sao của Điều khoản sử dụng này để tham khảo.

Điều khoản sử dụng chung

Khi bạn ghé thăm trang web gamebaidoithuong và sử dụng các dịch vụ, bạn tự ý đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng, Chính sách Bảo mật và Chính sách Quảng cáo của chúng tôi. 

Điều khoản sử dụng chung

Điều khoản sử dụng chung

Chúng tôi thực hiện các điều khoản sử dụng này, cùng với Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật, theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Không có nội dung nào trong các tài liệu này sẽ ngăn cản quyền của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu hoặc quy định của chính phủ, tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Từ chối bảo đảm

Trang web Game bài đổi thưởng và các dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không có bảo đảm, các dịch vụ và tính năng có sẵn mà chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ đáp ứng đúng các yêu cầu của bạn hoặc đảm bảo rằng hoạt động của phần mềm hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc có lỗi.

Từ chối bảo đảm

Từ chối bảo đảm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập trang web Game bài đổi thưởng và sử dụng các dịch vụ.

Toàn bộ và không có giới hạn đến tất cả các dữ liệu, thông tin, phần mềm, văn bản, âm nhạc, đồ họa, âm thanh, video, hình ảnh, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác mà bạn có thể lưu giữ, đăng tải hoặc truyền tải thông qua dịch vụ. Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ với tất cả sự rủi ro là một trong những điều khoản sử dụng.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi các điều khoản trong Điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước vào bất kỳ thời điểm nào. Những thay đổi và/hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên trang web Game bài đổi thưởng.

Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ sau khi những thay đổi và/hoặc sửa đổi được công bố, bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

Quy định sử dụng dịch vụ

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngoài việc phải chấp nhận các điều khoản sử dụng trên web, bạn cũng bị ràng buộc bởi việc chấp thuận và tuân thủ các điều kiện sau đây:

Quy định sử dụng dịch vụ

Quy định sử dụng dịch vụ

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận nếu có.
  • Tuân thủ những quy định theo pháp luật.
  • Các tranh chấp nếu phát sinh sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận hợp tác và đồng thuận giữa hai bên.

Điều khoản sử dụng về tài khoản, thanh toán các loại phí

Chúng tôi hoàn toàn cung cấp các dịch vụ cho bạn thông qua hệ thống trực tuyến của trang web Game bài đổi thưởng, bắt đầu từ quá trình đăng ký tài khoản, lựa chọn dịch vụ cho đến quá trình thanh toán phí dịch vụ mà bạn sử dụng.

Bạn xác nhận rằng đã đọc và hiểu kỹ cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được công bố trên trang web Game bài đổi thưởng của chúng tôi. Bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký tài khoản trên trang web Game bài đổi thưởng, bạn đã đồng ý chấp nhận sự ràng buộc này khi sử dụng các dịch vụ.

Chúng tôi liên tục thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký Sử dụng Dịch vụ. Điều này nhằm tối ưu hóa nội dung các quy định, đảm bảo sự tiện ích và hiệu quả tối đa khi bạn sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện những thay đổi và/hoặc sửa đổi này mà không cần thông báo trước cho bạn. Những thay đổi và/hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web Game bài đổi thưởng.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ khi bạn chấp nhận hạn chế trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất và toàn bộ đối với mọi khiếu nại hoặc kiện cáo nảy sinh liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của quy định sử dụng, phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Giới hạn trách nhiệm

Giới hạn trách nhiệm

Ngoài ra, bạn đồng ý chịu trách nhiệm cá nhân đối với nội dung và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Điều khoản sử dụng về quyền sở hữu trí tuệ

Các dịch vụ, cũng như tất cả các phần mềm cần thiết và nguyên liệu cấu thành dịch vụ, khai thác và triển khai dịch vụ, bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi, tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành dịch vụ, đều được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác mà chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào có quyền cấp phép sở hữu trí tuệ cho chúng tôi.

Bạn không có quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, tên miền, biểu tượng, các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

Xem gần đây: Ngọc Hoa

Sự sử dụng của bạn không được phép ảnh hưởng, cản trở hoặc tác động tiêu cực đến hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ của gamebaidoithuong1, cũng như không được làm tổn thương uy tín của chúng tôi.

Trong bối cảnh hiện nay, sự tiến bộ của công nghệ đang dẫn đến sự thay đổi toàn diện trong cách mọi người giải trí, đặc biệt là trong lĩnh vực Game bài đổi thưởng. Việc chọn lựa môi trường chơi trực tuyến đáng tin cậy và đáng tin tưởng đang trở thành một thách thức quan trọng.

Xem chi tiết